News

BULETIN MAJLIS DAERAH MARADONG DAN JULAU (11 OKTOBER 2022)
Posted on : 01 Oct 2022
 

1) Bengkel Kajian semula Pelan Strategik Majlis Daerah Maradong dan Julau 2022-2026 di Promenade Hotel , Bintulu.

2) Konvensyen Kumpulan Inovatif dan Kreatif Tahun 2022-Kumpulan Engkabang MDMJ berjaya melayakkan diri ke peringkat seterusnya ke Anugerah Sarawak Civil Innovation and Creative Award.

3) Program Jerayawaraya Pelan Antirasuah Organisasi 19 Pihak Berkuasa Tempatan Sarawak di MDMJ pada 11 Februari 2022.

4) Lawatan Inspektorat Sistem Pennarafan Bintang Pihak Berkuasa Tempatan pada tahun 2022 di Majlis Daerah Maradong dan Julau di mana pihak Majlis telah mendapat 4 Bintang.

5) Senarai Penerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Tahun 2020.