Bahasa:   Bahasa Malaysia
Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 

Kemaskini Pada: 19 Dis 2018
Versi 8.1.2
PenafianPenafian

PENAFIAN
Pembekal kandungan tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh menggunakan sebarang maklumat dari laman web ini. Maklumat yang terkandung di dalam laman web ini disediakan "seperti" sebagaimana tersedia "tanpa sebarang waranti dalam apa jua bentuk, sama ada yang tersurat atau tersirat, termasuk tetapi tidak terhad kepada, jaminan yang tersirat kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, dan bukan pelanggaran . Keseluruhan risiko kepada hasil dan pencapaian daripada maklumat tersebut dianggap oleh pengguna.

Sekiranya tiada pembekal kandungan atau syarikat-syarikat yang berkaitan dengannya hendaklah bertanggungan bagi apa-apa kerosakan sekalipun (termasuk tanpa had kepada mereka yang disebabkan daripada kehilangan keuntungan, data, hasil, atau gangguan perniagaan) yang timbul daripada penggunaan, ketidakupayaan untuk menggunakan, atau keputusan menggunakan maklumat dalam laman web ini atau mana-mana laman web yang dikaitkan dengan ia, atau berkaitan dengan atau oleh sebab peruntukan operasi, atau penggunaan Laman Web ini. Tanpa menghadkan perkara yang disebutkan sebelum ini, pembekal kandungan atau syarikat-syarikat yang berkaitan dengannya tidak akan bertanggungjawab untuk apa-apa kerosakan khas, langsung, tidak langsung, sampingan, atau berbangkit yang boleh mengakibatkan daripada penggunaan Laman Web ini sama ada yang timbul di bawah kontrak, kecuaian, tort, atau mana-mana orang lain undang-undang atau kausa tindakan.

Semua kandungan dan maklumat di laman web ini boleh diubah atau dikemaskinikan tanpa notis. Pembekal kandungan juga boleh membuat perubahan atau penambahbaikan tanpa notis.

Pautan Laman Web Luar
Laman Web ini tidak bertanggungjawab untuk kandungan atau amalan pengumpulan maklumat pada laman web luar yang menghubungkan kepada laman web ini atau laman web ini link ke laman web luaran. Pautan ke laman web lain tidak membentuk pengendorsan laman web ini laman-laman atau kandungan mereka, pemilik, atau poster.

Rujukan Produk atau Perkhidmatan
Rujukan dalam laman ini untuk mana-mana produk komersial atau bukan komersial, proses, atau perkhidmatan oleh perdagangan nama, tanda pengilang, atau sebaliknya tidak merupakan atau menandakan satu sokongan atau lebih digemari oleh Laman Web ini.

Had Tanggungjawab
Pemilik laman web ini atau mana-mana subsidiari atau entiti gabungan, ejen, pekerja, atau subkontraktor hendaklah bertanggungan bagi apa-apa langsung, tidak langsung, ganti rugi khas, bersampingan, berbangkit, punitif, atau exemplary, termasuk kehilangan keuntungan (walaupun dinasihatkan kemungkinan) yang timbul dalam apa jua cara daripada maklumat yang terkandung di dalam laman web ini atau apa-apa maklumat yang dihantar melalui laman web ini. Pemilik tidak bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan atau kerugian yang mungkin disebabkan kepada mana-mana peralatan dan perisian lain kerana apa-apa virus, kecacatan atau kerosakan berhubung dengan akses atau penggunaan laman web ini.

Dengan menghantar maklumat melalui laman web ini, anda menerima risiko bahawa maklumat yang anda hantar kepada kami dan apa-apa maklumat yang kita menghantar kepada anda, boleh dipintas oleh pihak ketiga.

E-mail
Mesej yang anda hantar kepada kami melalui e-mel mungkin tidak selamat. Kami mengesyorkan bahawa anda tidak menghantar apa-apa maklumat sulit kepada kami melalui e-mel. Jika anda memilih untuk menghantar apa-apa maklumat sulit kepada kami melalui e-mel, anda menerima risiko bahawa maklumat ini boleh dipintas oleh pihak ketiga.

Pelayar
Laman Web ini adalah sesuai untuk melayari dengan menggunakan perisian Mozilla Firefox versi 3.x dan ke atas, Internet Explorer versi 7 dan ke atas, atau mana-mana peringkat lain perisian pelayar atau lebih baik.

Jika anda menggunakan perisian pelayar web yang lebih tua, beberapa antara muka mungkin tidak berfungsi dengan sempurna. Pelayar web mestilah menyokong JavaScript, Cascading Style Sheet, warna, format teks dan fungsi asas yang lain. Resolusi 1024 x 768 piksel digalakkan untuk digunakan.