Bahasa:   Bahasa Malaysia
Latar Belakang: 1 Latar Belakang: 2 Latar Belakang: 3 

Kemaskini Pada: 17 Dis 2018
Versi 8.1.2

Pada 6/8/2018 Konselor dan Staff MDMJ dari bahagian Kesihatan telah membuat pemeriksaan kebersihan premis makanan di kawasan Pakan. Pemeriksaan ini dilakukan seperti yang ditetapkan pada LKRA tahun 2017 dan tahun 2018. Sebanyak 8 buah premis makanan di Pakan telah diperiksa. 

 

http://www.maradong-julaudc.sarawak.gov.my/modules/web/pages.php?mod=photo_gallery&sub=photo_listing&menu_id=0&sub_id=89&alb=21